Üyelik Sözleşmesi

TARİH: Müşterinin siteye kayıt olduğu tarih esas alınır ve bu tarih itibariyle geçerli sayılır.

TARAFLAR:

(1) Merkez Ofisi Viranşehir Mah. Cengiz Topel Cad. No: 19-B Mezitli / MERSİN adresinde bulunan Vay Kozmetik E-Ticaret Limited Şirketi (“Vay Kozmetik”);

(2) https://www.vaykozmetik.com adresindeki internet sitesi (“Vay Kozmetik Web Sitesi”)’ne üye olan internet kullanıcısı (“Üye”).

1- KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu Vay Kozmetik’in sahip olduğu https://www.vaykozmetik.com adresindeki Vay Kozmetik Web Sitesi genel kullanım şartlarının, kurallarının ve Tarafların yasal sorumlulukların belirlenmesidir.

2- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1 Bilgilerin Güvenliği. Üye, Vay Kozmetik Web sitesine üye olmak/giriş yapmak için kullandığı kullanıcı adı ve şifresinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyenin, kullanıcı adı ve şifre güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Vay Kozmetik’in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

2.2 Bilgilerin Doğruluğu. Üye, kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin (Ad, soyad, telefon numarası elektronik posta vs.) doğru, eksiksiz ve hukuka uygun olduğunu, Vay Kozmetik Web sitesine teknik ve fiziki zarar vermediğini/vermeyeceğini, hiçbir kanun, yönetmelik ve sair mevzuata aykırı ve ihlal edici nitelik taşımadığını, üçüncü kişi haklarını ihlal etmediğini ve etmeyeceğini taahhüt eder. Kişisel verilerinde değişiklik olması halinde gerekli güncellemeleri yapacağını aksi halde Vay Kozmetik’in sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Vay Kozmetik, Üye tarafından iletilen, yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir. Üye tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak tüm zararlardan Üye sorumludur ve Vay Kozmetik’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.3 Kanun ve Kurallara Uyma.Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Vay Kozmetik Web Sitesi kapsamında sağlanan hizmetlerden faydalanırken ve bunlara ilişkin işlemleri yerine getirirken, işbu Sözleşme’de yer alan tüm şartlara, Vay Kozmetik tarafından belirlenen kurallara ve yürürlükteki ilgili mevzuata hükümlerine uygun hareket edeceğini ve iş bu Üyelik Sözleşmesi’nde ve Vay Kozmetik Web Sitesi içerisinde yayınlanan diğer tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını ve bunlara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.4 Bilgilendirme. Üye, kampanya, promosyon, indirim, teklif vb. konularda bilgilendirme amacı ile kendisine internet, telefon, SMS, mektup, e-mail ve benzeri kanallardan erişilmesine ve ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul eder. Üye, Vay Kozmetik tarafından kendisine erişilmesini ve ticari elektronik ileti gönderilmesini istemiyorsa bunu Vay Kozmetik Web Sitesinde bulunan hesabım menüsünün altında bulunan bölümden gerçekleştirebilir. Ayrıca Üye herhangi bir gerekçe göstermeksizin kendisine gönderilecek ticari elektronik iletilerin iptali için 0324 357 57 36 numaralı Vay Kozmetik İletişim Merkezi’ni arayıp bildirimde bulunabilir. Üye tarafından gönderilen “İPTAL” bildiriminin Vay Kozmetik’e ulaşmasını müteakip 3 (üç) iş günü içerisinde Üyeye elektronik ileti gönderimi durdurulur.

2.5 Kişisel Veri Kullanımı. Üyenin Vay Kozmetik Web sitesine üye olurken www.vaykozmetik.com adresindeki Üyelik Formunu doldurarak siteyi kullanmaya başlamasından itibaren kişisel verileri, vaykozmetik.com adresinden ulaşılabilen Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası’nda detaylı bir şekilde belirtildiği gibi, kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, çekilişler ve yapmış olduğu alışverişleri ve Vay Kozmetik’e sağlanan bilgiler uyarınca Üyenin ilgisini çekebileceği düşünülen konularda bilgilendirme yapılması, Vay Kozmetik tarafından Üye’ye sunulan ürün ve hizmetlerin temin edilebilmesi, geliştirilmesi ve Üyenin bunlardan faydalanabilmesi için istatistiksel değerlendirmeler yapılması, veri tabanı oluşturulması, veri analizleri, piyasa araştırması yapılması veya Vay Kozmetik tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin Üyenin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek Üyenin hizmetine sunulabilmesi, Üye’ye önerilerde bulunabilmesi, Üyenin şikayet ve dileklerine cevap verilebilmesi, ilgili kişilerin ve kişisel verilerin hukuki, ticari ve teknik güvenliğinin temini için gerekli alt yapının oluşturulması, reklam ve piyasa analizleri, iş planları ve operasyonların oluşturulması, değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işlerin yürütülmesi, şirket ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanmasının temini amaçlarıyla mağazalar, 0324 357 57 36 numaralı çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir ve Üye, Vay Kozmetik’in ürün ve hizmetlerinden yararlandığı sürece güncellenerek işlenebilir ve Üyenin paylaştığı iletişim kanalları vasıtasıyla Üye ile iletişime geçilebilir.

2.6 Üyenin Vay Kozmetik Web sitesine üye olurken www.vaykozmetik.com adresindeki Üyelik Formunu doldurarak siteyi kullanmaya başlamasından itibaren Vay Kozmetik Web Sitesini kullanım sırasında Vay Kozmetik ile paylaştığı Kişisel Verilerinin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunu uyarınca işlenmesine, transfer edilmesine ve saklanmasına açık rıza verdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgiye Aydınlatma Metni incelenerek ulaşılabilir. Üye, dilediği zaman bu izni geri alabilme hakkını saklı tutmak kaydıyla, Vay Kozmetik ile aynı şirketler grubu içerisinde yer alan iştiraklerinin Vay Kozmetik Web sitesi içerisindeki kullanımına dair tüm bilgilerine erişmesine bu bilgilerinin Vay Kozmetik Grup Şirketleri ile paylaşılmasına izin verir.

Kullanıcının sağladığı bilgiler aşağıdaki gibidir:
• 
Ad – Soy ad
• Posta adresi
• E-posta adresi
• Telefon numarası
• Cinsiyet
• Doğum Tarihi.

2.7 Vay Kozmetik, Üyenin kişisel verilerinin gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almak ve gerekli özeni göstermekle birlikte kusuru bulunmaksızın veriler ifşa edilip üçüncü kişilerin eline geçebilir, bu nedenle verilerin güvenliği için Vay Kozmetik yüzde yüz garanti vermemektedir.

2.8
Üyenin kullanıcı adı ve şifre güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Vay Kozmetik’in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.Vay Kozmetik’e yöneltilen tüm iddialar Üye’ye iletilecektir. Vay Kozmetik’in rücu hakkı saklıdır.

2.9 Üye, Vay Kozmetik Web Sitesinin genel işleyişini sekteye uğratan, kamu düzenini bozan, üçüncü kişilerin Vay Kozmetik Web Sitesini kullanmasını zorlaştıran, engelleyen işlemlerde bulunamaz.

2.10 Web Sitesinin Kullanımından Sorumluluk. Üye, Vay Kozmetik Web Sitesi kullanımı sırasında gerçekleştirdiği işlemlerden, kullanmış olduğu söz, ifade ve içeriklerden doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluğun şahsen kendisine ait olduğunu, işbu Üyelik Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Vay Kozmetik Web Sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak şahsen kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde Vay Kozmetik’in sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca bu gibi durumlarda Vay Kozmetik, Üyenin web sitesini kullanımını durdurabilme,hesabını askıya alabilme ve yasal süreç başlatma haklarını saklı tutar. Ayrıca, Vay Kozmetik’in, Vay Kozmetik Web sitesine link veren diğer web sitelerinden ulaşılması ve Vay Kozmetik Web sitesinin ziyaret edilmesi ya da kullanılması sonucunda doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talepten sorumluluğu bulunmamaktadır. Vay Kozmetik web sitesinin Üye tarafından kullanımı sırasında Üye ya da diğer üçüncü kişilerin karşılaşabileceği kötü ve zararlı yazılım, virüs kod ve programlarla ilgili Vay Kozmetik’in sorumluluğu bulunmamaktadır ve Üye kullandığı tüm yazılım ve donanımları bu tip kötü ve zararlı yazılım, virüs, kod ve programlara karşı korumalı, gerekli güncellemeleri yapmalı ve önlemleri almalıdır.

2.11 
Web sitesinin Yönetimi. Üye, Vay Kozmetik’in önceden bildirmeden Vay Kozmetik Web Sitesi çalışma koşullarını değiştirebileceğini, kullanımı durdurabileceğini, üyeliği iptal edebileceğini ve geçerli koşulları iletişim kanallarından bildireceğini kabul eder. Sistemin üzerinde çalıştığı elektronik alt yapıdaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon, puanlar vb. avantajlardan çeşitli nedenlerle promosyon, puan gibi imkanların Üye’ye sağlanamamasından dolayı oluşabilecek ihtilaflardan Vay Kozmetik ve Program Ortakları hiç bir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.

2.12 
Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin Vay Kozmetik Web Sitesi’nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.13 
Web sitesinin kullanımında ASW Gizlilik Politikasının geçerli olduğunu Üye bilmekte ve kabul etmektedir.

3- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Üye, Vay Kozmetik Web Sitesinin tasarımı, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Web Sitesine ait tüm unsurların Vay Kozmetik’e ait ve/veya Vay Kozmetik tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanıldığını kabul eder ve hiçbir koşul ve şartta Vay Kozmetik’e ait marka, logo, ticari unvan bilgilerini Vay Kozmetik’in yazılı onayı olmadan referans ve tanıtım faaliyetleri için dahi kullanamaz. Üye, Vay Kozmetik’e ait telif, marka veya sair haklara tecavüz teşkil edebilecek veya haksız rekabet oluşturabilecek tutum ve davranış içerisinde bulunamaz veya söz konusu mevzuata aykırı olarak reklam faaliyetleri yapamaz.

Aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Vay Kozmetik’in karşı karşıya kaldığı tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaktır.

4-RÜŞVETİN ÖNLENMESİ VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE

Üye (i) rüşvetin önlenmesine ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin olarak uygulanacak tüm kanunlara, yönetmeliklere ve yaptırımlara (“Rüşveti Önlenme Kanunları”) uyacaktır ve (ii) Rüşveti Önlenme Kanunları uyarınca suç teşkil edecek herhangi bir faaliyette, uygulamada veya davranışta bulunmayacaktır. Üye iş bu Üyelik Sözleşmesi süresi boyunca Rüşveti Önleme Kanunları’na uyum sağlamak üzere gereken tüm kural ve prosedürlere uyacağını taahhüt etmektedir.

5- MÜCBİR SEBEPLER

Tarafların kontrolü dışında kanunlar, yönetmelikler, direktifler uyarınca ve yetkili merciler tarafından alınan kararlar ve yangın, sel, deprem, toprak kayması, salgın hastalık, savaş, yaygın şiddet eylemlerinin (bunlarla sınırlı olmamak üzere) meydana gelmesi sebebi ile Vay Kozmetik işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Üye bu durumda Vay Kozmetik’ten herhangi bir talepte bulunamaz.

6- DEVİR

Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. Vay Kozmetik işbu Sözleşme’den doğan hak ve alacaklarını Üyenin ön iznini almaksızın Vay Kozmetik Grup Şirketlerine devredebilir.

7- YÜRÜRLÜK

Üye, kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu Sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş ve işbu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. Vay Kozmetik, Üyenin işbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesini ihlal etmesi durumunda üyeliği iptal ederek Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.

8- DEĞİŞİKLİKLER

İşbu Sözleşme uyarınca yapılacak tüm değişiklikler Vay Kozmetik’in takdirine bağlı ve tek taraflı Vay Kozmetik Web Sitesi’nde ilan edilmek üzere yapılacaktır. Üyeler, bu değişiklikleri Vay Kozmetik Web sitesini kullanmakla kabul etmiş sayılırlar.


9- BAŞLIKLARIN YORUMLANMASI


Sözleşmedeki başlıklar referansların kolaylaştırılması için konulmuştur ve bu Sözleşme’nin yorumlanmasını etkilemeyecektir.

10- YETKİ

Alıcı, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.